Posted on

ทำไฟ built-in LED ให้กระพริบ ด้วย ESP8285

ตัวบอร์ด ESP8285 จะมี built-in LED  ที่เชื่อมต่ออยู่กับขา Digital Pin 16 ดังนั้น Post นี้เราจึงมาลองทำไฟกระพริบ (Blink) โดยไม่ต้องต่ออุปกรณ์เพิ่มเติมอะไรเลย

มาดูตัวอย่างโค้ดกัน (อย่าลืมกดปุ่ม FLASH ตอนที่ทำการอัพโหลด)

int MYLED = 16;

void setup() {
 pinMode(MYLED, OUTPUT);
}


void loop() {
 digitalWrite(MYLED, HIGH);  
 delay(500);           
 digitalWrite(MYLED, LOW);  
 delay(300);          
}

ไม่ยากใช่มั้ยละ ถ้าทำได้แล้วลอง ปรับค่า delay ให้ เร็วหรือช้าลง ตามความต้องการดูนะครับ

Posted on

ระบบวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ

ลองทำระบบวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศที่บ้านดูเล่นๆ  อุปกรณ์ที่ใช้ในครั้งนี้ก็คือ

 1. เจ้าบอร์ด ESP8285
 2. โมดูล DHT22

เขียนโปรแกรมด้วย Arduino ให้ส่งข้อมูลเข้า Blynk Server (โปรเจคนี้ทำตัวปิด/เปิดไฟใส่ไว้ด้วยแล้ว) จากนั้นไปสร้าง Guage และ Graph แสดงผลแบบ Realtime ดูในมือถือ ประสบความสำเร็จ ได้ผลใกล้เคียงกับเว็บของกรมอุตุนิยมและ Accuweather เลยจ้า

ต่อโมดูล DHT22 เข้ากับ ESP8285 ดังนี้ ขา + ต่อกับ ไฟ 5V, ขา – ต่อกับ Ground และ Out ต่อกับ Pin 5
Continue reading ระบบวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ