Posted on

ทำไฟ built-in LED ให้กระพริบ ด้วย ESP8285

ตัวบอร์ด ESP8285 จะมี built-in LED  ที่เชื่อมต่ออยู่กับขา Digital Pin 16 ดังนั้น Post นี้เราจึงมาลองทำไฟกระพริบ (Blink) โดยไม่ต้องต่ออุปกรณ์เพิ่มเติมอะไรเลย

มาดูตัวอย่างโค้ดกัน (อย่าลืมกดปุ่ม FLASH ตอนที่ทำการอัพโหลด)

int MYLED = 16;

void setup() {
 pinMode(MYLED, OUTPUT);
}


void loop() {
 digitalWrite(MYLED, HIGH);  
 delay(500);           
 digitalWrite(MYLED, LOW);  
 delay(300);          
}

ไม่ยากใช่มั้ยละ ถ้าทำได้แล้วลอง ปรับค่า delay ให้ เร็วหรือช้าลง ตามความต้องการดูนะครับ

Posted on

ESP8285 ส่งข้อความเข้า LINE Notify ผ่าน BLYNK Dashboard

สวัสดีครับ เพื่อนๆ สาวก IOT ทุกท่าน สำหรับบทความนี้จะเป็นการแนะนำการส่งข้อความเข้า LINE Notify โดยใช้บอร์ด ESP8285 ซึ่งมี WIFI ในตัว โดยอาศัย BLYNK Server เป็นสื่อกลางในการควบคุมสั่งการ โดยเราจะทำการสร้าง Switch บน Blynk Application บนมือถือ และสั่งการผ่านการกด คล้ายๆ กับเรากดสวิทต์เพื่อให้ ESP8285 ทำการส่งข้อความเข้า LINE Notify นั่นเอง

Continue reading ESP8285 ส่งข้อความเข้า LINE Notify ผ่าน BLYNK Dashboard