Posted on

ทำไฟ built-in LED ให้กระพริบ ด้วย ESP8285

ตัวบอร์ด ESP8285 จะมี built-in LED  ที่เชื่อมต่ออยู่กับขา Digital Pin 16 ดังนั้น Post นี้เราจึงมาลองทำไฟกระพริบ (Blink) โดยไม่ต้องต่ออุปกรณ์เพิ่มเติมอะไรเลย

มาดูตัวอย่างโค้ดกัน (อย่าลืมกดปุ่ม FLASH ตอนที่ทำการอัพโหลด)

int MYLED = 16;

void setup() {
 pinMode(MYLED, OUTPUT);
}


void loop() {
 digitalWrite(MYLED, HIGH);  
 delay(500);           
 digitalWrite(MYLED, LOW);  
 delay(300);          
}

ไม่ยากใช่มั้ยละ ถ้าทำได้แล้วลอง ปรับค่า delay ให้ เร็วหรือช้าลง ตามความต้องการดูนะครับ